Søk i skattelistene

Etter mange klager på at skattelister ble lagt ut på internett og ble så tilgjengelig som de var har det kommet nye retningslinjer. Det vil ikke lenger være mulig å søke opp et navn på for eksempel Google og samtidig få oppdatert informasjon om inntekt og skatt i 2012. Vi skal vise deg hvordan du finner frem.

Det er mange grunner for at skattelistene skal være tilgjengelig og så åpne som de har vært. Det har en viktig funksjon i det gjennomsiktige samfunnet vi har. Du kan kjenne noen som har fått god råd i det siste. Men du er usikker hvordan. Da kan du undersøke om personen har betalt skatt for det. Hvis det ikke virker som det, kan du si i fra til de riktige instanser.

Men likevel finnes det også betydelige nedsider. Mange kommer til uttrykk i kommentarer på denne siden. Det er flere som har blitt mobbet for at foreldre har hatt lave inntekter. En slik ordning skal selvfølgelig ikke gå utover barn. Det er derfor det har blitt gjort grep med skattelistene 2012 og disse nå kun er tilgjengelig i en kort periode.